Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet

Budżet 2022

PDFInformacja o wykonaniu budżetu za I kwartał.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Strzeleczki w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Rady Gminy Strzeleczki w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 r.pdf

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Strzeleczki na 2022 r.pdf

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej na 2022 r. .pdf

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2022 r..pdf

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Strzeleczki w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2022 r oraz projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej.pdf

 

Budżet 2021

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Strzeleczki za 2021 r..pdf

PDFSprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2021 r..pdf

PDFInformacja o wykonaniu budżetu za III kwartał .pdf

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r..pdf

PDFInformacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021r.pdf

PDFInformacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2021r..pdf

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Strzeleczki na 2021 rok.pdf
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Strzeleczki.pdf
PDFUchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 r..pdf
PDFUchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu okreslonego w projekcie uchwały budzetowej na 2021 rok.pdf
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok.pdf
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Strzeleczki w sprawie przedstawienia projektu uchwały budzetowej na 2021 r. oraz projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej.pdf
 

Budżet 2020

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Strzeleczki za 2020 r..pdf

PDFSprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 r..pdf

PDFInformacja o wykonanu budżetu za III kwartał 2020 r..pdf

PDFInformacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r..pdf
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.pdf

PDFInformacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2020 r..pdf

PDFUchwała RIO o możliwości sfinansowania deficytu.pdf
PDFUchwała RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2020 r..pdf
PDFUchwała RIO o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.pdf
PDFUchwała w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 r..pdf
PDFUchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu.pdf
PDFUchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.pdf
 

Budżet 2019

PDFInformacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2019 r..pdf

PDFSprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2019 r..pdf

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu w wykonania budżetu Gminy Strzeleczki za 2019 r..pdf

PDFInformacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r..pdf

PDFUchwała RIO w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r..pdf

PDFInformacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2019 r..pdf

PDFOpinia RIO nt. prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Strzeleczki.pdf

PDFOpinia RIO nt. przedłożonego projektu uchwały budżetowej Gminy Strzeleczki na 2019 rok.pdf

PDFOpinia RIO nt. przedłożonego projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Strzeleczki.pdf

PDFUchwała nr III-12-18 z 19.12.2018 r. w spr. uchwalenia budżetu gminy 2019.pdf

PDFUchwała nr III-13-18 z 19.12.2018 r. w spr. zmiany wpf 2019_z_załacznikami.pdf
 

Budżet 2018

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r..pdf

PDFInformacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2018 r..pdf

PDFInformacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2018 r..pdf

PDFInformacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2018 r..pdf

PDFOpinia RIO z wykonania budżetu za 2018 rok.pdf

PDFOpinia RIO nt. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr 460-18 z 23.08.2018 r. w spr. informacji o przebiegu wykon budżetu I polrocze 2018.pdf

PDFUchwała Nr XLIII-252-18 z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r.pdf

PDFUchwała Nr XLIII-253-18 z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr XLI-244-17 z dnia 19 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 r .pdf

PDFUchwała nr 723-2017 RIO w sprawie opinii o mozliwości sfinansowania deficytu okreslonego w uchwale budżetowej Gminy Strzeleczki na 2018r..pdf

PDFUchwała nr 649-2017 RIO w sprawie opinii o mozliwości dofinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Strzeleczki na 2018r..pdf

PDFUchwała nr 648-2017 RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Strzeleczki na 2018r..pdf

PDFUchwała nr 499-2017 RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzeleczki.pdf

 

Budżet 2017

PDFNr XXIX-155-16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 r.pdf

PDFUchwała nr 704-2016 RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Strzeleczki.pdf

PDFUchwała nr 607-2016 RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Strzeleczki na 2017r..pdf

PDFUchwała nr 409-2016 RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Strzeleczki.pdf

 

Budżet 2016

PDFNr XVII-89-15 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r.pdf

PDFRIO_uchwała_opinia budżetu 2016.pdf

 

Budżet 2015

PDFUchwała RIO 64 z dnia 9 lutego 2015.pdf

PDFUchwała RIO 67 z dnia 9 lutego 2015.pdf 

PDFNr VI-12-15 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.pdf

 

Budżet 2014 

PDFNr 165-14z dnia 26.03.2014r..pdf

PDFUchwała 6 2014 RIO w Opolu.pdf

PDFUchwała 37 2014 RIO w Opolu.pdf

PDFNr XXXV-209-13.pdf

DOCOpisówka do uchwały budżetowej 2014.doc

DOCUchwa budżetowa - projekt na 2014.(11).doc

DOCOpisówka do uchwały budżetowej 2014.doc

PDFUchwała RIO 482.pdf

PDFUchwała RIO 632.pdf

DOCZałącznik Nr 7 - fundusz sołecki.doc

DOCZałącznik Nr 1do projektu uchwały budżetowej - dochody.doc

DOCZałącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej - wydatki.doc

DOCZałącznik Nr 3 - zadania zlecone.doc

DOCZałącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.doc

DOCZałącznik Nr 5 - plan dotacji.doc

DOCZałącznik Nr 6 - plan dotacji.doc

 

Budżet 2013

PDFUchwały RIO budżet Gminy Strzeleczki.pdf

PDFNr XXIV-139-12 budżet 2013.pdf

PDFUchwała nr 716.pdf

PDFUchwała nr 717.pdf

 

Budżet 2012

PDFUchwała nr 71 Regionalnej Izby Obrachunkowej.pdf

PDFUchwała nr 107 Regionalnej Izby Obrachunkowej.pdf

PDFUchwała.XIII.76.11.2011-12-29.pdf

RARUchwała XIII 76 załączniki.rar

PDFUchwała nr 756 Składu Orzekającego RIO w Opolu str 1.pdf

PDFUchwała nr 756 Składu Orzekającego RIO w Opolu str 2.pdf

PDFUchwała nr 757 Składu Orzekającego RIO w Opolu str 1.pdf

PDFUchwała nr 757 Składu Orzekającego RIO w Opolu str 2.pdf

PDFUchwała nr 757 Składu Orzekającego RIO w Opolu str 3.pdf

07.12.2012r.

DOCNr 93-12 z 14.11.2012r..doc

DOCUchwała budżetowa - projekt na 2013.doc

DOCZałącznik Nr 7 do zarz. Nr 93-12.doc

DOCZałącznik Nr 8 do zarz. Nr 93-12.doc

DOCZałącznik Nr 4 do zarz. Nr 93-12.doc

DOCZałącznik Nr 1 do zarz. Nr 93-12.doc

DOCZałącznik Nr 2 do zarz. Nr 93-12.doc

DOCZałącznik Nr 3 do zarz. Nr 93-12.doc

DOCZałącznik Nr 5 do zarz. Nr 93-12.doc

DOCZałącznik Nr 6 do zarz. Nr 93-12.doc

 

 

 

Wersja XML