Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Protokoły Komisji Rady Gminy - Kadencja 2018 - 2023
  Data modyfikacji: 23-09-2020 09:39
 2. Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „PSZOK” – Przetarg II
  Data modyfikacji: 23-09-2020 08:24
 3. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego dot. decyzji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej Dobra
  Data modyfikacji: 22-09-2020 12:01
 4. Przetargi-Nieruchomości
  Data modyfikacji: 22-09-2020 08:30
 5. Obwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla działki nr 299/2 z k. m. 7 w miejscowości Dobra
  Data modyfikacji: 21-09-2020 14:58
 6. Oświadczenia majątkowe za rok 2019
  Data modyfikacji: 18-09-2020 14:01
 7. KADENCJA 2018 - 2023
  Data modyfikacji: 18-09-2020 08:21
 8. Referat Inwestycji i Rozwoju
  Data modyfikacji: 16-09-2020 15:58
 9. Referat Organizacyjny i Spraw Obronnych
  Data modyfikacji: 16-09-2020 15:38
 10. ZAPYTANIA CENOWE 2020
  Data modyfikacji: 11-09-2020 13:54
Wersja XML