Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
  Data modyfikacji: 15-10-2021 12:19
 2. Ogłoszenia BIP
  Data modyfikacji: 15-10-2021 12:18
 3. Protokoły Komisji Rady Gminy - Kadencja 2018 - 2023
  Data modyfikacji: 15-10-2021 12:15
 4. KADENCJA 2018 - 2023
  Data modyfikacji: 15-10-2021 10:53
 5. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Łowkowice
  Data modyfikacji: 08-10-2021 13:08
 6. Remonty dróg gminnych w miejscowości Zielina, Łowkowice oraz Moszna
  Data modyfikacji: 08-10-2021 11:23
 7. Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół
  Data modyfikacji: 06-10-2021 14:44
 8. Przebudowa dróg gminnych ul. Leśnej i Bocznej w miejscowości Racławiczki
  Data modyfikacji: 05-10-2021 15:19
 9. Zamówienia Publiczne 2021
  Data modyfikacji: 05-10-2021 15:00
 10. Zapytanie ofertowe dot. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w miejscowości Buława 6
  Data modyfikacji: 05-10-2021 10:47
Wersja XML