Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Obwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla działki nr 498/6 z k. m. 9 w miejscowości Dobra
  Data modyfikacji: 28-07-2021 13:55
 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Data modyfikacji: 28-07-2021 13:54
 3. Zapytanie ofertowe dot. wykonania zadania pn. ”Wykonanie dwóch studni wierconych nr 1 (podstawowej) oraz nr 2 (awaryjnej) dla potrzeb ujęcia wód podziemnych dla wodociągu wiejskiego w m. Dziedzice”
  Data modyfikacji: 28-07-2021 10:37
 4. Oświadczenia majątkowe za rok 2019
  Data modyfikacji: 28-07-2021 08:37
 5. Oświadczenia majątkowe za rok 2020
  Data modyfikacji: 28-07-2021 08:31
 6. ZAPYTANIA CENOWE 2021
  Data modyfikacji: 27-07-2021 12:59
 7. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanej decyzji dot. terenu zamkniętego
  Data modyfikacji: 26-07-2021 10:43
 8. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanej decyzji dot. terenu zamkniętego
  Data modyfikacji: 26-07-2021 10:42
 9. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanej decyzji dot. terenu zamkniętego
  Data modyfikacji: 26-07-2021 10:28
 10. Petycje złożone w roku 2021
  Data modyfikacji: 26-07-2021 08:37
Wersja XML