Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Samodzielne stanowiska pracy

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy

Klaudia Lipka
tel.  77/407 66 60 wewn. 113; 77/407 66 70
E-mail:


Stanowisko ds. profilaktyki uzależnień

Karolina Burmistrz
tel. 77/407 66 60 wewn. 119; 77/407 66 74
E-mail:


Planowanie Przestrzenne, Zabytki

Ewelina Bartela

tel. 77/407 66 60 wewn. 119; 77/407 66 74
E-mail: 


 

Wersja XML