Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referat Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości

Kierownik Referatu, Nieruchomości,Rolnictwo

Kornelia Woś
tel.  77/407 66 60 wewn. 121; 77/407 66 69
E-mail: 


Planowanie przestrzenne, Zabytki

Ewelina Bartela
tel. 77/407 66 60 wewn. 119; 77/407 66 74
E-mail: 


Gospodarka komunalna

Krystyna Niemiec
tel. 77/407 66 60 wewn. 118; 77/407 66 78
E-mail: 

Izabella Ossowska
tel. 77/407 66 60 wewn. 118; 77/407 66 78
E-mail: 

Krystyna Ignacy
tel. 77/407 66 60 wewn. 102; 77/407 66 63
E-mail: 

Rolnictwo

Michaela Lissoń
tel. 77/407 66 60 wewn. 102; 77/407 66 63
E-mail: 

 


Leśnictwo, Ochrona Środowiska

Klaudia Rogosch - Ryczyrz
tel. 77/407 66 60 wewn. 112; 77/407 66 73
E-mail: 


Wersja XML