Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referat Inwestycji i Rozwoju

Kierownik Referatu, Drogi, Oświetlenie uliczne

Elżbieta Surmiak-Żegleń
tel.  77/407 66 60 wewn. 105; 77/407 66 66
E-mail:


Promocja gminy

Katarzyna Szałecka - Ptak
tel. 77/407 66 60 wewn. 129
E-mail: 


Fundusze zewnętrzne

Justyna Waligóra
tel. 77/407 66 60 wewn. 124; 77/407 66 82
E-mail: 


Inwestycje

Andrzej Pietras
tel. 77/407 66 60 wewn. 100; 77/407 66 82
E-mail: 


Zamówienia publiczne, Archiwum

Magdalena Manek
tel. 77/407 66 60 wewn. 122; 77/407 66 67
E-mail: 


Wersja XML