Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referat Finansowo-Księgowy

Kierownik Referatu, Skarbnik Gminy

Gabriela Bartoń
tel.  77/407 66 60 wewn. 115; 117; 77/407 66 76
E-mail: 


Księgowość budżetowa

Justyna Styrnal - Konarska
tel. 77/407 66 60 wewn. 117; 77/407 66 72
E-mail:

Justyna Riedel
tel. 77/407 66 60 wewn. 117; 77/407 66 72
E-mail: 

Wioleta Kolman
tel. 77/407 66 60 wewn. 126; 77/407 66 72
E-mail: 

Beata Thomys
tel. 77/407 66 60 wewn. 126; 77/407 66 72
E-mail:


Podatki i opłaty lokalne

Sabina Bekiersz
tel. 77/407 66 60 wewn. 120; 77/407 66 71
E-mail: 

Sylwia Kowolik
tel. 77/407 66 60 wewn. 120; 77/407 66 71
E-mail: 

Joanna Honisz
tel. 77/407 66 60 wewn. 120; 77/407 66 71
E-mail: 


Kasa

Barbara Mocha
tel. 77/407 66 60 wewn. 103; 77/407 66 73

Wersja XML