Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki badania wody

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2015.139 z dnia 2015.01.27) Wójt Gminy Strzeleczki informuje mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia.   

1. PDFObszarowa ocena jakości wody w Gminie Strzeleczki za rok 2020.pdf

2. PDFSprawozdanie z badania wody na sieci wodociągowej z dnia 01.12.2020 analiza bakteriologiczna i fizykochemiczna probek wody cz 1.pdf

    PDFSprawozdanie z badania wody na sieci wodociągowej z dnia 01.12.2020 analiza bakteriologiczna i fizykochemiczna probek wody cz 2.pdf

    PDFOcena jakości wody za 2020 rok.pdf

3. PDF02.11.2020 analiza bakteriologiczna i fizykochemiczna Stacja Uzdatania Wody Nowy Bud.pdf

    PDFAnaliza fizykochemiczna i bakteriologiczna dostarczana wody dostarczanej do Wawrzyńcowic z wodociagu SUW Racławice Śl..pdf

4. PDF15.09.2020 r. analiza bakteriologiczna i fizykochemiczne próbki wody Przedszkole Racławiczki, Przedszkole Pisarzowice, SUW Nowy Bud.pdf

5. PDFAnaliza bakteriologiczna i fizykochemiczna próbki wody sieć wodociągowa SUW Nowy BUD.pdf

6. PDFAnaliza fizykochemiczna i bakteriologiczna wody dostarczanej do Wawrzyńcowic z wodociągu SUW Racławice Śl..pdf

7. PDFSprawozdanie z badan wody na stacji SUW Nowy Bud z dnia 11.05.2020 Analiza bakteriologiczna wody.pdf

8. PDFSprawozdanie z badan wody na stacji SUW Nowy BUD z dnia 11.05.2020 r. Analiza fizykochemiczna wody.pdf

9. PDFSprawozdanie z badań wody 1177-wo-I-2019 17.12.2019- Gmina Srzeleczki (korekta).pdf

10.PDFSprawozdanie z badań 1116-wo-I-2019 z dn 03.12.2019 Gmina Strzeleczki.pdf

11.PDFSprawozdanie z badań wody z dnia 04.10.2019 r..pdf

12.PDFWyniki badań wody dostarczanej do Wawrzyńcowic z ujęcia Racławice Śl..pdf

13.JPEGOkresowa ocena jakosci wody Nowy Bud.jpeg

14.PDF1 Badanie wody SUW Nowy Bud 15.05.2019.pdf

15.PDF2 Badanie wody SUW Nowy Bud 15.05.2019.pdf

16.PDFSprawozdanie z badań wody na stacji SUW Nowy Bud z dnia 15.05.2019 r. Analiza fizykochemiczna wody na SUW Nowy_Bud.pdf

17.PDFSprawozdanie z badań wody na stacji SUW Nowy Bud z dnia 15.05.2019 r. Bakteriologiczna analiza wody.pdf

18.PDFokresowa ocena jakości wody w I kwartale 2019 r. - Nowy Bud.pdf

19.PDFSprawozdanie z badań wody Dziedzice - grudzień 2018 (A_4239_11_2018_F_1).pdf

20.PDFOrzeczenie SUW listopad 2018 Nowy Bud (1).pdf

21.PDFOrzeczenie SUW listopad 2018 Nowy Bud (2).pdf

22.PDFSprawozdanie z badań próbki wody listopad 2018 -Dobra.pdf

23.PDFSprawozdanie z badań próbki wody listopad 2018 Moszna-osiedle.pdf

24.PDFSprawozdanie z badań próbki wody listopad 2018 Pisarzowice.pdf

25.PDForzeczenie o jakości wody wrzesień 2018 Dziedzice i Pisarzowice.pdf

26.PDFBadanie wody wrzesień 2018 ( 1 ) Pisarzowice.pdf

27.PDFBadanie wody wrzesień 2018 ( 2 ) Pisarzowice.pdf

28. PDFBadanie wody wrzesień 2018 ( 1 ) Dziedzice.pdf

29. PDFBadanie wody wrzesień 2018 ( 2 ) Dziedzice.pdf

30. PDForzeczenie-o-jakosci-wody-26072018.pdf

31. PDFbadanie-wody-fizykochemia-sensoryka-maj-2018.pdf

32. PDFbadanie-wody-mikrobiologia-maj-2018.pdf

33. PDFBadanie wody marzec 2018 (1).pdf

34. PDFBadanie wody marzec 2018 (2).pdf

35.PDFBadanie wody październik 2017 (1).pdf

36.PDFBadanie wody październik 2017 (2).pdf

37.PDFBadanie wody listopad 2017 (1).pdf

38.PDFBadanie wody listopad 2017 (2).pdf

39.PDF12.2015 badanie wody.pdf

Wersja XML