Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki badania wody

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2015.139 z dnia 2015.01.27) Wójt Gminy Strzeleczki informuje mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia. 

1.PDFAnaliza bakteriologiczna i fizykochemiczna próbki wody sieć wodociągowa SUW Nowy BUD.pdf

2.PDFAnaliza fizykochemiczna i bakteriologiczna wody dostarczanej do Wawrzyńcowic z wodociągu SUW Racławice Śl..pdf

3.PDFSprawozdanie z badan wody na stacji SUW Nowy Bud z dnia 11.05.2020 Analiza bakteriologiczna wody.pdf

4.PDFSprawozdanie z badan wody na stacji SUW Nowy BUD z dnia 11.05.2020 r. Analiza fizykochemiczna wody.pdf

5.PDFSprawozdanie z badań wody 1177-wo-I-2019 17.12.2019- Gmina Srzeleczki (korekta).pdf

6.PDFSprawozdanie z badań 1116-wo-I-2019 z dn 03.12.2019 Gmina Strzeleczki.pdf

7.PDFSprawozdanie z badań wody z dnia 04.10.2019 r..pdf

8.PDFWyniki badań wody dostarczanej do Wawrzyńcowic z ujęcia Racławice Śl..pdf

9.JPEGOkresowa ocena jakosci wody Nowy Bud.jpeg

10.PDF1 Badanie wody SUW Nowy Bud 15.05.2019.pdf

11.PDF2 Badanie wody SUW Nowy Bud 15.05.2019.pdf

12.PDFSprawozdanie z badań wody na stacji SUW Nowy Bud z dnia 15.05.2019 r. Analiza fizykochemiczna wody na SUW Nowy_Bud.pdf

13.PDFSprawozdanie z badań wody na stacji SUW Nowy Bud z dnia 15.05.2019 r. Bakteriologiczna analiza wody.pdf

14.PDFokresowa ocena jakości wody w I kwartale 2019 r. - Nowy Bud.pdf

15.PDFSprawozdanie z badań wody Dziedzice - grudzień 2018 (A_4239_11_2018_F_1).pdf

16.PDFOrzeczenie SUW listopad 2018 Nowy Bud (1).pdf

17.PDFOrzeczenie SUW listopad 2018 Nowy Bud (2).pdf

18.PDFSprawozdanie z badań próbki wody listopad 2018 -Dobra.pdf

19.PDFSprawozdanie z badań próbki wody listopad 2018 Moszna-osiedle.pdf

20.PDFSprawozdanie z badań próbki wody listopad 2018 Pisarzowice.pdf

21.PDForzeczenie o jakości wody wrzesień 2018 Dziedzice i Pisarzowice.pdf

22.PDFBadanie wody wrzesień 2018 ( 1 ) Pisarzowice.pdf

23.PDFBadanie wody wrzesień 2018 ( 2 ) Pisarzowice.pdf

24. PDFBadanie wody wrzesień 2018 ( 1 ) Dziedzice.pdf

25. PDFBadanie wody wrzesień 2018 ( 2 ) Dziedzice.pdf

26. PDForzeczenie-o-jakosci-wody-26072018.pdf

27. PDFbadanie-wody-fizykochemia-sensoryka-maj-2018.pdf

28. PDFbadanie-wody-mikrobiologia-maj-2018.pdf

29. PDFBadanie wody marzec 2018 (1).pdf

30. PDFBadanie wody marzec 2018 (2).pdf

31.PDFBadanie wody październik 2017 (1).pdf

32.PDFBadanie wody październik 2017 (2).pdf

33.PDFBadanie wody listopad 2017 (1).pdf

34.PDFBadanie wody listopad 2017 (2).pdf

35.PDF12.2015 badanie wody.pdf

Wersja XML