Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAPYTANIA CENOWE 2022

 1. Analiza ryzyka dla ujęcia wody podziemnej na terenie Gminy Strzeleczki
 2. Wykonanie opracowania projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego części Gminy Strzeleczki oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 3. Dostawa oraz montaż lamp ulicznych hybrydowych na ul. Słonecznej w Zielinie
 4. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobra
 5. Wyposażenie zbiornika wody w Mosznej w chlorator, założenie sondy oraz monitoringu
 6. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeleczki”
 7. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzeleczki w 2022 r.
Wersja XML