Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki

Przystąpienie do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XXXVII/238/21  Rady Gminy Strzeleczki z dnia 22 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki

15.11.2021 r.

GFSzm_suikzp.gfs
GMLzm_suikzp.gml
XMLzm_suikzp_doc1.xml
XMLzm_suikzp_p1.xml
XMLzm_suikzp_rys1.xml
 

Wersja XML