Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Wawrzyńcowice

Przystąpienie do sporządzenia planu miejscowego  dla części wsi Wawrzyńcowice - Uchwała Nr XXXVII/237/21 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 22 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Wawrzyńcowice.

15.11.2021 r.

XMLmpzp_wawrzyncowice_doc1.xml
XMLmpzp_wawrzyncowice_p1.xml
GFSmpzp_wawrzyncowice_przyst.gfs
GMLmpzp_wawrzyncowice_przyst.gml
XMLmpzp_wawrzyncowice_rys1.xml
 

Wersja XML