Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Budzie

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty SUW.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFInformcja o kwocie Modernizacja SUW.pdf

PDFodpowiedzi na zapytania do SWZ 26.11.2021 r..pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf

PDFZawiadomienie o zmianie terminu składania ofert.pdf
PDFodpowiedzi na zapytania do SWZ.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

Uwaga zmiana SWZ !!!

PDFSWZ wer.2.pdf

PDFSWZ.pdf

DOCXzałącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy.docx
DOCXZałącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie wstępne.docx
DOCXZałącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ 06.docx
DOCXZałącznik nr 4 do SWZ Wykaz robót.docx
DOCXZałącznik nr 5 do SWZ Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.docx
PDFZałącznik nr 6 do SWZ Wzór umowy.pdf
DOCZałącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.doc
DOCXZałącznik nr 8 do SWZ Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.docx
DOCXZałącznik nr 9 do SWZ Wykaz osób.docx


Projekt technologiczny

PDF1. Str. PT elektr.pdf
PDF2. Nowy Bud opis PW ELEK.pdf
PDF3. RGT_Nowy Bud schematy PW.pdf
PDF4. Rys 1E rzut przyziemia.pdf
PDF5. Rys 2E Rozdzielnica RGT elewacja.pdf
DWG7. Rzut SUW Rozdzielnica RGT.dwg

 

Przedmiar

PDF1. SUW Nowy Bud - modernizacja-PR.pdf
PDF2. SUW Nowy Bud - elektryka -PR.pdf
 

Specyfikacje

PDF1. Specyfikacja - str. tyt..pdf
PDF2. spis specyfikacji.pdf
PDF3. ST ogólna.pdf
PDF4. ST technologia.pdf
PDF5. ST elektryka.pdf
 

Technologia

PDF1. Projekt-opis.pdf
PDF2. schemat.pdf
PDF3. Rzut.pdf
PDF4. Przekrój A-A.pdf
PDF5. Przekrój B-B.pdf
PDF6. Przekrój C-C.pdf
PDF7. Przekrój D-D.pdf
PDF8. Przekrój E-E.pdf
DWG9. Nowy Bud Schemat-3t.dwg
DWG10. technologia-Nowy Bud-2021-6t.dwg
 

Bezpośredni link do postępowania : https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/23998318-e224-48f9-8d1e-fcced1a240db

 

Wersja XML