Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przyłącze elektroenergetyczne dla potrzeb zasilania oczyszczalni ścieków w Mosznej - Przetarg II

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFInformcja o kwocie.pdf

PDFSWZ.pdf
DOCXzałącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy.docx
DOCXZałącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie wstępne.docx
DOCXZałącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ 06.docx
DOCXZałącznik nr 4 do SWZ Wykaz robót.docx
DOCXZałącznik nr 5 do SWZ Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.docx
DOCZałącznik nr 6 do SWZ Wzór umowy.doc
DOCZałącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.doc
DOCXZałącznik nr 8 do SWZ Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.docx
DOCXZałącznik nr 9 do SWZ Wykaz osób.docx
PDFPrzedmiar_Przyłącze elektroenergetyczne dla potrzeb zasilania oczyszczalni ścieków w Mosznej.pdf
PDFPB_Przyłącze elektroenergetyczne dla potrzeb zasilania oczyszczalni ścieków w Mosznej.pdf
PDFST_WLZ_Moszna_Uzupełniona.pdf
PDFDecyzja ZDW Opole 05.10.2020 r..pdf
PDFPozwolenie OWKZ 17.12.2020 r..pdf

PDFZaświadczenie Starostwa Krapkowice 18.01.2021.pdf
PDFZgłoszenie Gminy zamiaru rozpoczęcia robót 28.12.2020 r..pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
Bezpośredni link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/845a12fb-d21b-4706-b6d3-ad8ff9e87d3c

Wersja XML