Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa ciągnika kompaktowego do prac komunalnych dla Gminy Strzeleczki - kopia

Gmina Strzeleczki zaprasza do składania ofert cenowych w zapytaniu cenowym organizowanym w związku z realizacją zamówienia na Dostawę ciągnika kompaktowego do prac komunalnych dla Gminy Strzeleczki

Szczegóły w poniższych plikach:
PDFZapytanie cenowe dostawa traktorka.pdf
DOCFormularz ofertowy -załącznik nr 1.doc
PDFFormularz umowy - załącznik nr 2.pdf
 

W związku z zapytaniem wykonawcy dot. zamówienia:

Czy dopuszcza się rozdzielenie terminu gwarancji osobno na ciągnik i osobno na o/sprzęt(implementy) kompatybilne z traktorem?
Zgodnie z postanowieniami zapytania ofertowego oraz projektu umowy minimalna gwarancja na traktorek nie może być mniejsza niż 24 m-ce, natomiast na sprzęt/wyposażenie dopuszcza się gwarancję min. 12-mcy. Wobec powyższego poniżej zamieszcza się zmieniony formularz ofertowy.
DOCFormularz ofertowy -załącznik nr 1 po zmianie.doc

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - traktorek.pdf
 

Wersja XML