Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAPYTANIA CENOWE 2021

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody w Nowym Budzie dla Gminy Strzeleczki

2. Roboty umocnieniowe dna rzeki Browieniecki wraz z umocnieniem przeciwległej skarpy w obrębie wylotu oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków Zielina

3. Zapytanie cenowe dot. czyszczenia stawu w Strzeleczkach na dz. nr 736

Wersja XML