Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienia Publiczne 2021

PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Strzeleczki w 2021r.pdf

PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Strzeleczki w 2021r wersja 2.pdf

PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Strzeleczki w 2021r wersja 3.pdf

PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Strzeleczki w 2021 r wersja 4.pdf

PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Strzeleczki w 2021r wersja 5.pdf

PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Strzeleczki w 2021r wersja 6.pdf
 

1. Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2021/2022

2. Przyłącz elektroenergetyczny dla potrzeb zasilania oczyszczalni ścieków w Mosznej

3. Remonty dróg gminnych w miejscowości Zielina, Łowkowice oraz Moszna

4. Przyłącze elektroenergetyczne dla potrzeb zasilania oczyszczalni ścieków w Mosznej - Przetarg II

5. Przebudowa dróg gminnych ul. Leśnej i Bocznej w miejscowości Racławiczki

6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Strzeleczki

7. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Budzie

8. Dostawy energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego oraz zasilania obiektów administrowanych przez Gminę Strzeleczki w roku 2022

9. Dostawy oleju opałowego dla obiektów Gminy Strzeleczki oraz jej jednostek organizacyjnych w roku 2022

Wersja XML