Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetargi-Nieruchomości

14.07.2020

PDFInformacja o wyniku przetargu (lokal mieszkalny nr 4 w Dobrej).pdf

02.06.2020

PDFI ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 w Dobrej.pdf

 

14.07.2020

PDFInformacja o wyniku przetargu (dz. nr 248 przez 1, obręb Łowkowice).pdf
 

02.06.2020

PDFI ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Łowkowicach.pdf

PDFLista osób zakwalifikowanych do przetargu ograniczonego (06.07.2020 r.).pdf
 

03.03.2020

PDFZarządzenie nr 22 na 20 oraz wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego.pdf
 

03.03.2020

PDFZarządzenie nr 23 na 20 oraz wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.pdf
 

22.10.2019

PDFZarządzenie nr 85 na 19 oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf
 

08.08.2019

PDFZarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.pdf
 

10.06.2019

PDFOgłoszenie o nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.pdf
 

06.11.2018

PDFI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Zielinie.pdf

PDFInformacja o wynikach przetargu ( 17.12.2018 ).pdf
 

06.11.2018

PDFI przetarg ustny ograniczony (do właścicieli działek sąsiednich) na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Komornikach.pdf
PDFLista osób zakwalifikowanych do przetargu ograniczonego ( 6.12.2018 ).pdf

PDFInformacja o wynikach przetargu Komorniki ( 17.12.2018 ).pdf
 

18.09.2018

PDFWykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzeleczki przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego.pdf
 

18.09.2018

PDFWykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzeleczki przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.pdf
 

05.06.2018

Informacja o wyniku II przetargu na sprzedaż działek w miejscowości Smolarnia

PDFinformacja o wyniku przetargu.pdf

 

24.04.2018

Wójt Gminy Strzeleczki ogłasza II przetarg na sprzedaż działek w miejscowości Smolarnia:

DOCXOGŁOSZENIE O II PRZETARGU Smolarnia.docx

 

08.12.2017

Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Smolarnia i Zielina, stanowiących własność Gminy Strzeleczki

Szczegóły poniżej:

PDFskanowanie0005.pdf
 

07.11.2017

Wójt Gminy Strzeleczki ogłasza przetarg na sprzedaż działek w miejscowości Smolarnia oraz Zielina.

PDFOgłoszenie o przetargu - sprzedaż działek.pdf

31.07.2017

PDFinformacja o wyniku przetargu Dobra.pdf

Wójt Gminy Strzeleczki podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Dobrej.
Szczegóły w poniższym pliku:

PDFOgłoszenie o przetargu.pdf

29.07.2016

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 426/1 z mapy 2 o powierzchni 0,0936 ha, obręb Pisarzowice

26.05.2016

PDFodwołanie przetargu na najem nieruchomości.pdf

Zawarcie umowy najmu przedmiotowych lokali nastąpi w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 4 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).

28.06.2016

27.06.2016

Wójt Gminy Strzeleczki Ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 426/1 z mapy 2 o powierzchni 0,0936 ha, obręb Pisarzowice

03.06.2016

Wójt Gminy Strzeleczki ogłasza poniżej wykaz nieruchomości gminnych – lokali użytkowych przeznaczonych pod wynajem

11.05.2016r.

Wójt Gminy Strzeleczki informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Strzeleczki oraz na stronach internetowych i bip urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Pisarzowice, działka nr 426 k.m.2

19.05.2015r.

PDFPrzetarg Dziedzice.pdf

27.05.2014r.

PDFZmiana treści ogłoszenia.pdf

PDFOgłoszenie o przetargu na dierżawę nieruchomości.pdf

07.04.2014r.

JPEGWykaz nieruchomości do dzierżawy.jpeg

30.10.2013r.

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf

07.10.2013r.

PDFDobra ul.Lipowa 25.pdf

PDFUnieważnienie przetargu.pdf

22.07.2013r.

DOCwykaz lipowa 25, bezprzetargowo.doc

DOCWykaz nieruchomości do sprzedaży dobra lipowa 25-przetarg.doc

17.06.2013r.

PDFPrzetarg na sprzedaż nieruchomości Pisarzowice.pdf

22.04.2013r.

PDFWykaz nieruchomości.pdf

10.04.2013r.

PDFOgłoszenie o przetargu.pdf

28.03.2013r.

PDFInformacja o przetargu 1486 i 1488.pdf

20.02.2013r.

JPEGOgłoszenie o przetargu.jpeg

08.02.2013r.

PDFInformacja o wyniku przetargu na dzierżawę.pdf

08.01.2013r.

PDFOgłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości.pdf

 

 

Wersja XML