Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały XX Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19.03.2020 r.

PDFNr XX-123-20 z 19.03.2020 r. w spr. zmiany budżetu gminny na 2020 r..pdf
PDFNr XX-124-20 z 19.03.2020 r. w spr. udzielenia pożyczki długoterminoego GOK w Strzeleczkach.pdf
PDFNr XX-125-20 z 19.03.2020 r. w spr.zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej z załacznikami.pdf
PDFNr XX-126-20 z 19.03.2020 r. w spr. odpłatnego nabycia nieruchomości na mienie Gminy Strzeleczki.pdf
PDFNr XX-127-20 z 19.03.2020 r. w spr. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf
PDFNr XX-128-20 z 19.03.2020 r. w spr. udzielenia pomocy finans. Gm. Krapkowice w zakresie prowadz. Warsztatów Terapii Zajęciowej.pdf
PDFNr XX-129-20 z 19.03.2020 r. w spr. zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury GOK oraz GBP w Strzeleczkach.pdf
 

Wersja XML