Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetargi 2020

PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Strzeleczki w 2020r.pdf
 

1.Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowy Bud

2.Rozbudowa z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Racławiczki

3.Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Strzeleczki

4.Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021
 
5. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Strzeleczki
 
6. Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „PSZOK”

7. Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „PSZOK” – Przetarg II
 
8. Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Nowy Bud
 
9. Dostawy energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego oraz zasilania obiektów administrowanych przez Gminę Strzeleczki w roku 2021
Wersja XML