Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAPYTANIA CENOWE 2020

1.Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzeleczki w 2020 r.

2.Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strzeleczki

3.Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w miejscowości Strzeleczki w zakresie budowy chodnika - etap III i IV - zapytanie cenowe 2

4. Przebudowa drogi gminej ul. Kościelnej w miejscowości Strzeleczki w zakresie budowy chodnika - etap III i IV

5. Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Strzeleczki

6. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Strzeleczki do 2020 roku

7. Zapytanie cenowe na wykonanie dostawy sprzętu wraz z wyposażeniem dla obiektu Gminnego Ośrodka Kultury w Racławiczkach

Wersja XML