Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania dec. o lokalizacji inwestycji celu pub., dla inwestycji Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK ) dla gminy Strzeleczki

PDFObwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji Budowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK ) dla gminy Strzeleczki.pdf
 

Wersja XML