Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztowej dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzeleczki

Informacja z sesji otwarcia ofert PDFInformacja z otwarcia kanalizacja.pdf
 
Odpowiedzi na zapytania Wykonawców PDFIR.IV.271.10.2.2019.AP_odpowiedzi.pdf
 
Zapytanie cenowe PDFZapytanie_cenowe_kanalizacja_Strzeleczki.pdf
PDFIR.IV.271.10.1.2019.AP_Uzupełnienie zapytania.pdf
 
Formularz ofertowy DOCZałącznik nr 1 do zapytania cenowego wzór oferty.doc
 
Wykaz osób DOCZałącznik nr 2 do zapytania cenowego wykaz osób.doc
 
Wykaz realizacji - doświadczenie zawodowe  DOCZałącznik nr 3 Wykaz ważniejszych realizacji.doc
DOCZałącznik nr 3 Wykaz ważniejszych realizacji.doc
 
Wzór umowy DOCZałącznik nr 4 do zapytania cenowego wzór umowy.doc
 

 

Wersja XML