Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania finansowe

Łączne sprawozdania finansowe Gminy Strzeleczki za rok 2021

PDFBilans Gminy Strzeleczki za 2021r.pdf
PDFInformacja dodatkowa Gminy Strzeleczki za 2021r.pdf
PDFRachunek zysków i strat Gminy Strzeleczki za 2021r.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu Gminy Strzeleczki za 2021r..pdf

 

Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Strzeleczki za rok 2021

PDFBilans Urzędu Gminy Strzeleczki za 2021r.pdf
PDFInformacja dodatkowa Urzędu Gminy Strzeleczki za 2021r.pdf
PDFRachunek zysków i strat Urzędu Gminy Strzeleczki za 2021r.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu Urzędu Gminy Strzeleczki za 2021r.pdf

 

Bilans z wykonania budżetu Gminy Strzeleczki za rok 2021

PDFBilans z wykonania budżetu Gminy Strzeleczki za 2021r..pdf

 

Łączne sprawozdania finansowe Gminy Strzeleczki za rok 2020

PDFBilans Gminy Strzeleczki za 2020 r.pdf
PDFInformacja dodatkowa Gminy Strzeleczki za 2020 r.pdf
PDFRachunek zysków i strat Gminy Strzeleczki za 2020 r.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu Gminy Strzeleczki za 2020 r.pdf

 

Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Strzeleczki za rok 2020

PDFBilans Urzędu Gminy Strzeleczki za 2020 r.pdf
PDFInformacja dodatkowa Urzędu Gminy Strzeleczki za 2020 r.pdf
PDFRachunek zysków i strat Urzędu Gminy Strzeleczki za 2020 r.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu Urzędu Gminy Strzeleczki za 2020 r.pdf

 

Bilans z wykonania budżetu za rok 2020

PDFBilans z wykonania budżetu Gminy Strzeleczki za 2020 r.pdf

 

Łączne sprawozdania finansowe Gminy Strzeleczki za rok 2019

PDFBilans Gminy Strzeleczki za 2019 r..pdf
PDFInformacja dodatkowa Gminy Strzeleczki za 2019 r..pdf
PDFRachunek zysków i strat Gminy Strzeleczki za 2019 r..pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu Gminy Strzeleczki za 2019 r..pdf
 

Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Strzeleczki za rok 2019

PDFBilans Urzędu Gminy Strzeleczki za 2019 r..pdf
PDFInformacja dodatkowa Urzędu Gminy Strzeleczki za 2019 r..pdf
PDFRachunek zysków i strat Urzędu Gminy Strzeleczki za 2019 r..pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu Urzędu Gminy Strzeleczki za 2019 r..pdf
 

Bilans z wykonania budżetu za rok 2019

PDFBilans z wykonania budzetu za 2019 r..pdf

 

Łączne sprawozdania finansowe Gminy Strzeleczki za rok 2018

PDFBilans Gminy Strzeleczki za 2018 r..pdf
PDFInformacja dodatkowa Gminy Strzeleczki za 2018 r..pdf
PDFRachunek zysków i strat Gminy Strzeleczki za 2018 r..pdf
PDFZestawieni zmian w funduszu Gminy Strzeleczki za 2018 r..pdf
 

Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy Strzeleczki za rok 2018

PDFBilans Urzędu Gminy Strzeleczki za 2018 r..pdf
PDFInformacja dodatkowa Urzędu Gminy Strzeleczki za 2018 r..pdf
PDFRachunek zysków i strat Urzędu Gminy Strzeleczki za 2018 r..pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu Urzędu Gminy Strzeleczki za 2018 r..pdf
 

Bilans z wykonania budżetu za rok 2018

PDFBilans z wykonania budżetu Gminy Strzeleczki za 2018 r..pdf
 

Wersja XML