Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o naborze do przedszkoli 2019 - 2020

DOCWniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2019-2020 - oddział zamiejscowy.doc
DOCWniosek o przyjęie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2019- 2020 - oddział Strzeleczki.doc
DOCZgoda na przetwarzanie dany osobowych.doc

Wersja XML