Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa i montaż 6 witryn wejściowych w domku nr 1 na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Dobrej

Informacja z otwarcia ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej PDFinformacja z otwarcia ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.pdf
 
Zapytanie cenowe PDFzapytanie cenowe.pdf
 
Wzór oferty DOCOferta załącznik.doc
 
Zdjęcie JPEGWitryny_wejsciowe_.jpeg
 
Wymiary orientacyjne JPEGRzut.jpeg
 
Rzut budynku JPEGOW-Dobra_schemat_podzialu_witryn zał.nr 4.jpeg
 
Wzór umowy DOCwzor-umowy.doc
 

 

Wersja XML