Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa oleju opałowego dla obiektów Gminy Strzeleczki oraz jej jednostek organizacyjnych w roku 2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ooferty.pdf
 
Informacja z sesji otwarcia ofert PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf
 
SIWZ PDFSIWZ paliwo.pdf
 
Ogłoszenie o zamówieniu PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
 
Formularz ofertowy DOCZałącznik nr 1 do SIWZ formularz ofertowy.doc
 
Wykaz dostaw DOCZałącznik nr 2 do SIWZ wykaz dostaw.doc
 
Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu DOCXOświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu - załacznik 3 nr do SIWZ.docx
 
Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania DOCXOświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczeni - załącznik nr 4 do SIWZ.docx
 
Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej DOCXOświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ.docx
 
Wzór umowy DOCzałącznik nr 6 do SIWZ wzór umowy.doc
 

 

Wersja XML