Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały LIII Sesji Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 października 2018 r.

PDFNr LIII-309-18 w spr. zmian budżetu gminy na 2018 r..pdf
PDFNr LIII-310-18 w spr. zmiany wpf.pdf
PDFNr LIII-311-18 w spr. wprowadz. zm. w uchw. budż. gm. na 2018r..pdf
 

Wersja XML