Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remonty nawierzchni dróg na terenie Gminy Strzeleczki w 2018 roku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
 
Informacja z sesji otwarcia ofert PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf
 
Ogłoszenie o zamówieniu PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 552865-N-2018.pdf
 
SIWZ PDFSIWZ.pdf
 
Formularz oferty DOCX05 Formularz ofertowy - zał.nr 1 do SIWZ.docx
 
Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej DOCX06 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - zał. nr 2 do SIWZ.docx
 
Oświadczenie dot. podstawy wykluczenia DOCX07 Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczeni - zał. nr 4 do SIWZ.docx
 
Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu DOCX08 Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu - zał. nr 5 do SIWZ.docx
 
Wykaz osób DOCX09 Wykaz osób - zał. nr 3 do SIWZ.docx
 
Wykaz robót DOC10 Wykaz robót- zał.nr 6 do SIWZ.doc
 
Wzór umowy DOCWzór umowy załącznik nr 7 do SIWZ.doc
 
Specyfikacje techniczne - wymogi ogólne PDFST_00.00-Wymagania_ogólne-Remonty_czastkowe_drog_na_terenie_gminy_strzeleczki.pdf
 
Specyfikacje techniczne - roboty drogowe  PDFST_00.01-Roboty_drogowe-Remonty_czastkowe_nawierzchni_drog_na_terenie_gminy_strzeleczki.pdf
 
Przedmiary PDFZielina_Debowa.pdf
PDFZielina_Glinnik.pdf
PDFZielina_Lesna.pdf
PDFRacławiczki_Zeromskiego.pdf
PDFKujawy_Kapielowa.pdf
JPEG20180425_092429.jpeg
JPEG20180425_092444.jpeg
JPEG20180425_092450.jpeg
PDFSmolarnia_odnoga_dr_powiatowej.pdf
 

 

Wersja XML