Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ( PSZOK ) w Ścigowie dla Gminy Strzeleczki wraz z drogą dojazdową - II przetarg

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania PDFunieważnienie postępowania przetargowego.pdf
 
Odpowiedzi na zapytania Wykonawców PDFOdpowiedź na zapytanie Wykonawcy.pdf
PDFBrama przesuwna wraz z furtką.pdf
 
Ogłoszenie o zamówieniu DOCOgłoszenie o zamówieniu 12.04.2018..doc
 
SIWZ PDFSIWZ 12.04.2018.pdf
 
Załączniki do SIWZ DOCFormularz ofertowy załącznik nr 1 do SIWZ.doc
DOCZałącznik nr 2 do SIWZ gr.kapitałowa.doc
DOCZałacznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie wykonawcy.doc
DOCZałącznik nr 4 do SIWZ Oświadcczenie wykonawcy.doc
DOCZałącznik nr 5 do SIWZ wykaz osób.doc
DOCzałacznik nr 6 do SIWZ wykaz robót.doc
DOCzałącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy PSZOK.doc
 
Przedmiary PDF9b-pszok_strzeleczki_przedmiar_roboty_ogolnobudowlane_wariant-2.pdf
PDF11-pszok_strzeleczki_przedmiar_sieci_wod-kan.pdf
PDF12-pszok_strzeleczki_przedmiar_sieci_elektryczne.pdf
PDFpszok_strzeleczki_prd_drogi_2018-03-30.pdf
PDFpszok_strzeleczki_wyposazenie_prd_2018-03-30.pdf
 
Specyfikacje techniczne PDFst-00_ogolna_strzeleczki.pdf
PDFst-01_ogolnobudowlana_strzeleczki.pdf
PDFst-02_branza-elektryczna.pdf
DOCXst-03_tyt_drogi_strzeleczki-30032018.docx
PDFst-03a-siec-wodociagowa.pdf
PDFst-03b-kanalizacja-sanitarna.pdf
PDFst-03c-kanalizacja-deszczowa.pdf
 
Dokumentacja projektowa ZIP11projekt-wykonawczy-zalacznik-nr-11do-siwz.zip
ZIP12projekt-budowlany-zalacznik-nr-10-do-siwz.zip
ZIP13geologia-zalacznik-nr-12-do-siwz.zip
 

 

Wersja XML