Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Strzeleczki w roku 2018 oraz 2019

PDFzawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

PDFinformacja z otwarcia ofert 27.11.2017r..pdf
 

DOCXPismo w spr. zmiany SIWZ z dnia 09.11.2017r..docx
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 10.11.2017r.pdf
DOC03Załącznik nr 2 do SIWZ-Formularz ofertowy-rzeczowo - cenowy z dnia 09.11.17r.doc
 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 31.10.2017.pdf
PDFZMIANY DO siwz(1).pdf
DOC03Załącznik nr 2 do SIWZ-Formularz ofertowy-rzeczowo - cenowy.doc
DOC08zalacznik-nr-6-do-siwz-projekt-umowy-1 z dnia 30.10.2017.doc

PDFODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA I(1).pdf
PDFODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA II.pdf

Gmina Strzeleczki ogłasza przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Strzeleczki w roku 2018 oraz 2019.

PDFSprostowanie.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDF01SIWZ Odpady.pdf
DOC02JEDZ- załącznik nr 1 do SIWZ.doc
DOC03Załącznik nr 2 do SIWZ-Formularz ofertowy-rzeczowo - cenowy.doc
DOC04Załącznik nr 3 do SIWZ- Wykaz sprzętu.doc
DOC05Załącznik nr 4 do SIWZ- Wykaz_uslug.doc
DOCX06Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ.docx
DOC07Załącznik nr 7do SIWZ-punkty odbioru akumulatorów (2).doc
DOC08Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt umowy-1.doc
DOC09Załącznik nr 8 do SIWZ-wykaz aptek.doc
PDF10Uchwała Rady Gminy II.pdf
PDF11Uchwała Rady Gminy.pdf
 

Wersja XML