Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokoły z sesji 2014 rok

DOCNr XXXVI-14 z 13 stycznia 2014r..doc

DOCNr XXXVII-14 z 20 lutego 2014r..doc

DOCNr XXXVIII-14 z 31 marca 2014r..doc

DOCNr XXXIX-14 z 28 maja 2014r..doc

DOCNr XL-14 z 26 czerwca 2014r..doc

DOCNr XLI-14 z 28 sierpnia 2014r..doc

DOCNr XLII-14 z 25 września 2014r..doc

DOCNr XLIII-14 z 10 listopada 2014r..doc 

Wersja XML