Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienia Publiczne 2017

PDFPlan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2017.pdf

 1. Dostawa oleju opałowego dla obiektów Gminy Strzeleczki oraz jej jednostek organizacyjnych w roku 2018
 2. Dostawy energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego oraz zasilania obiektów administrowanych przez Gminę Strzeleczki
 3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Strzeleczki w roku 2018 oraz 2019
 4. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zakup średniego samochodu pożarniczego dla potrzeb jednostki OSP Strzeleczki- przetarg II
 5. Przebudowa budynku Urzędu Gminy Strzeleczki – ETAP I
 6. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miejscowości Moszna poprzez budowę wodociagu do Zamku w Mosznej oraz kanalizacji ściekowej miejscowości Moszna
 7. Zakup średniego samochodu pożarniczego dla potrzeb jednostki OSP w Strzeleczkach
 8. Przebudowa budynku Urzędu Gminy Strzeleczki
  - II przetarg
 9. Przebudowa budynku Urzędu Gminy Strzeleczki
 10. Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do przedszkoli i uczniów do szkół oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Krapkowicach w roku szkolnym 2017/2018
 11. Remonty nawierzchni dróg na terenie gminy Strzeleczki
 12. Budowa kanalizacji sanitarnej w Komornikach i Łowkowicach - etap II.
 13. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Strzeleczki oraz Budowa stacji zlewczej ścieków w Łowkowicach
 14. Dostawy oleju opalowego dla obiektów Gminy Strzeleczki i jej jednostek organizacyjnych w roku 2017
Wersja XML