Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół

1. Aneta Gonsior – Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Strzeleczkach

2. Małgorzata Kloske – główny księgowy

3. Ingrid Koschyk – specjalista ds. finansowych

4. Joanna Rother – specjalista ds. księgowych

5. Bernadetta Różyczka – pomoc administracyjna

Przepisy organizacyjne GZEAS:

DOCregulamin organizacyjny.doc

DOCstatut.doc

DOCzałacznik do regul. organ..doc

DOCzałącznik do regul. organ.doc

Wersja XML